HURR raises $5.4m to take fashion rental to the mass market